Home > Koala > More Koala Pictures

Some more Koala Pictures

Meer Koala Foto's

koala's courting

Left we see two koala's in love. One is well visible and the other is in the bottom right hand corner of the picture - on the same branch - but hidden by other branches and leaves. The tree is a casuarina (sort of pine tree) which they use to sit and sleep in but do not eat from.

I discovered them because they were making the typical noises that go with courting: a sort of deep burp......


Links zien we twee koala's. De ene is goed zichtbaar en de andere zit - op de zelfde tak - rechtsonder in de foto. De boom is een casuarina (een soort naaldboom) die ze gebruiken om in te zitten en te slapen, maar ze eten er niet van.

Ik ontdekte ze omdat ze de typische geluiden maakten die bij verliefd zijn horen: een soort diep boerend geknor.

After consultation with our neighbours - koala carers - we are pretty sure this is the boy (Eric). It looks as if he wants to get away from that bl**dy woman....

It seems I distracted her as he is looking at me and not at his - prospective - partner.

I am sure we'll hear some more noisy lovemaking during the next couple of nights...

 

 


 

 

Na raadpleging van onze buren - koala verzorgers - zijn we er vrij zeker van dat dit een jongethe is (Eric). Het lijkt er op alsof hij weg wil wezen met dat vrouwtje in de buurt....

Het lijkt er op dat ik haar heb afgeleid want hij kijkt naar mij en niet naar zijn - mogelijke - partner.

Ik ben er zeker van dat we nog wat luidruchtig liefdes spel gaan horen de komende nachten....

big boy koala in tree
mother and baby koala

And when all goes well then - about nine months from now - we hope to see this again....

 

 

 


 

 

En als het allemaal goed gaat dan - over ongeveer negen maanden - hopen we dit weer te zien....

eating koala in the rain - febr. 2008

We caught (with the camera....) this one while it was raining. Munching away on the juicy leaves of one of the many paperbark trees (Melaleuca) in our garden.

For us they all look alike, but we usually ask our neighbours and they know them all apart....

 

 


 

 

We vingen (met de camera) deze terwijl het regende: lekker knabbelend aan sappige blaadjes van een van de vele papierschors bomen (Melaleuca) in onze tuin.

Voor ons zien ze er allemaal hetzelfde uit, maar we vragen het meestal aan onze buren die ze allemaal uit elkaar weten te houden....

Go to the top of the page!

Go to the top of the page